LÅG FRIKTION

Vid avverkning med skördaraggregat finns flera anledningar att sträva efter så låg friktion som möjligt mellan aggregat och stam. Låg friktion medför dels att slitaget på aggregatet minimeras, dels att matningshastigheten blir högre, där matningen går snabbare och smidigare och därmed ökar produktiviteten.  

För att förutsättningarna ska vara optimala behöver friktionen hela tiden anpassas utifrån faktorer såsom trädslag, stammens diameter med mera.  Friktionen bör hållas så låg som möjligt samtidigt som trycket måste vara tillräckligt för att hålla stammen på plats utan risk för att den faller ur aggregatet.

Med en optimerad, låg friktion minimeras energi- och bränsleförbrukningen per avverkad kubikmeter vilket har stor inverkan ur ett lönsamhetsperspektiv. Det minskade slitage som lågfriktion medför bidrar ytterligare till lönsamheten där underhålls- och reparationskostnader kan hållas nere samtidigt som produktion och prestanda hålls på en hög nivå genom ökad nyttjandegrad av aggregatet. Låg friktion innebär inte enbart litet slitage på aggregatet utan också en skonsam avverkning där onödiga skador även på stammarna kan undvikas.

Vinsterna med lågfriktion hos skördaraggregat är flera och det finns olika konstruktionslösningar för att uppnå så låg friktion som möjligt.

Läs mer om SP´s skördaraggregat och se hela sortimentet här >>

Webbyrå EXTRUDE